دستاتو به من بده

دستاتو به من بده شب هنوزم تو جاده هاس
هنوزم گناه ما خوندن این ترانه هاس

دستاتو به من بده تا دلامون یخ نزنه
تا که ریشه هامونو باد مهاجم نکنه

دستاتو به من بده ‏‏‏‏‏‏, حرفاتو به من بزن
برام از سحر بگو, نرو از کنار من

بذار این شب سیاه باطلوعت بمیره
بذار این مرغ اسیر توهوات جون بگیره

وقت مرگ فاصله س, وقت کشتن غمه
تن زخمی منو دستای تو مرهمه

دستاتو به من بده وقت رهایی صداست
کشتن این شب بد, قرار بین ما دوتاست

ما باید پل بزنیم به مرگ اینهمه حصار
فرصت شکفتن و به ذهن باغچه بسپار

دستاتو به من بده شب هنوزم تو جاده هاس
هنوزم گناه ما خوندن این ترانه هاس

دستاتو به من بده, حرفاتو به من بزن
عاقبت سحر میشه , این شب نفس شکن…

https://www.academytaraneh.com/3608کپی شد!
1274
۲۱