شب

بذار آروم بگذره این شب
تمامِ شمع ها آب شن
کمی مهتابی شه اینجا
همه ستاره ها باشن
می خوام که این شبِ زیبا
سرآغازِ جدایی شه
توی این آخرین تصویر
دلم از عشق خالی شه

تو که حسی نداشتی تا
بفهمی من چقدر تنهام
پشیمونم از این احساس
حماقت بود همه حرفام
تو رو زندونی می کردم
تو قلبم مالِ من باشی
از این احساس نشد چیزی
بفهمی عاشقم باشی
از این بیهوده تر حسی
نبوده توی این لحظه
می رم تا که بدونِ من
بمونی توی این خلسه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3600کپی شد!
1054
۲۵