دلت نمیسوزه برام … باصدای حجت و وحدت رحیمی

خیلی دیگه تنها شدم
دلت نمی سوزه برام
هیچ وقت نمی پرسی ازم
چه حالیَّم ؛ الان کجام؟

به هیچکیَّم دل نمیدم
فکر و خیال من شدی
هرجا میرم ازتو میگم
جواب سوال من شدی

از وقتی نیستی عزیزم
به قرص شب رو می کنم
تُو التیام دردتَم
عکساتو من بو می کنم

کوچه شده آغوش من
ماه شبام شکل منه
قلبم دیگه نا نداره
هی داره ناجور می زنه

خیلی دیگه عوض شدم
خندیدن و یاد ندارم
دلم می خواد گریه کنم
اشکامو باز کم می یارم

نیستی همش بغض می کنم
دلت نمی سوزه برام؟!
چشام تو چشم جاده ووْ
من تا همیشه چش به رام

https://www.academytaraneh.com/35861کپی شد!
1440
۱۲