آسمون..

 مگه بی تو من زندگیم سر میشه

 تو رفتی ندیدی که پر پر میشه

 تمــــام ِ امیدم  تمــــــــام ِ خودم

 نسوزون دلت رو که بدتر میشه

 

مگه من هوای پـُـر از سَم شدم

 زیاد بودی و من واست کم شدم

 تو پــَــر میکشیدی ُ من توو قفس

 اسیـــر هوسهــــای آدم شـــــــدم

 *******

 همه حس ُ حالم عوض شد ببین

 بیا باز توو رویا کنارم بشین

عوض کن نفسهات ُ با لحظه هام

 بیا از توو قلبم غما رو بچین

 *******

 تو با پـَــر کشیدن شکستی من ُ

 نرو پیش ِ من باش نسوزون تن ُ

 بخند ُ برقص ُ کنــــــارم بخواب

 بُکـُـش تو تــَـنـِـت لحظه ی رفتن ُ

  تو چشمات ُ وا کن،عذابم نـَده

 شدم جغد ِ شومی که بـِــت زُل زَده

 دو روز ِ ازم دور شدی آسمون

 شدی مثه من،حـــــــــالت بــَــد ِ

 *******

همه حس ُ حالم عوض شد ببین

 بیا باز توو رویا کنارم بشین

 عوض کن نفسهات ُ با لحظه هام

 بیا از توو قلبم غما رو بچین

 *******

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3584کپی شد!
1475
۸۷