اگه بیای..

اگه بشی خاتوون خووب خوونم
دیگه نمی گیره دلم بهوونه
اگه که خوبیتو همه ببینن
به من نمیگه هیچکسی دیوونه

اگه بیای شبا چراغوونیه
روزا پر از عشقه و باروونیه

اگه به من تکیه کنی تا فردا
برات یه قصر راستکی می سازم
اگه قمار عشق و آغازکنی
عشقم و آسوون به چشات می بازم

اگه بیای شبا چراغوونیه
روزا پر از عشقه و باروونیه

اگه بخوای راستش و خوب بدوونی
شاهزاده تمووم قصه هامی
اگه بیای توو شعر من می بینی
سوگلی همه ترانه هامی

اگه بیای شبا چراغوونیه
روزا پر از عشقه و باروونیه

اگه بدوونی که چقدردوست دارم
سرم رو رووی شوونه هات بزارم
اگه بیای دلم می خواد کنارت
یه آسموون.یه آسموون ببارم

اگه بیای شبا چراغوونیه
روزا پر از عشقه و باروونیه

اگه با من بیای نشوونت میدم
آینه تنهایی رووزگارو
اگه بپرسی که کی ودووست دارم
داد می زنم.داد می زنم شمارو..

https://www.academytaraneh.com/35808کپی شد!
924
۱۶