قصه کوتاه دنیای من

قصـــــــه ی کوتاه این دنیای من
پر واژه هــــــای بیقراریـــــــــه
قهرمان قصـــــــه ی امروز من
توی نبض خاطـــــــرات جاریه

تو کـــــــــتاب قصه ی بودن من
زندگی باز دیگه معــــــــنا نداره
میون این همه تنها می شیـــــــنم
دیگه دل این غــــــــم فردا نداره

شیشــــه ی نازک ایـــــن باور من
تو ی چنگ غول دل واپسیها ست
شایـــــــــدم آخر این دنـــــیای من
علتــــــش شکست دل بستگیهاست

قصه اما هر چی بود بی کسی بود
کسی این قصـه رو زیر و رو نکرد
قهرمان قصه تو خاطــــــــــره مرد
گل عــــــشق اون و هیچکی بو نکرد

کاشکـــی اول این کتاب قصــــه ام
میون دستـــهای عاشقـــــــــانه بود
اگه دقـّـــــت بکـــنی این قصـــه ام
برای بـــودن تـــو بهــــانه بـــــود

تو کتاب قصه شعـــــــــــری اومده
که کلام آخـــــرش پر از غمــــــــه
شعری از امیـــــد و بیتی از غــزل
از روزهایی که همه اش جهنـــــمه

https://www.academytaraneh.com/3578کپی شد!
1004
۱۹