گلِ خرم آباد

نرو نرو ، دلم ُ پر خون نکن نرو
نرو نرو ، قلبم داغون نکن نــــرو
بیا که اینجا همش بهشــــــــــــته
ببین چه زیباست سرنوشــــــــته
***
درون دل چو آشیونه کـــردی
محیط دل که عاشقونه کــردی
گل واژه ی مهر تو در تماشـــا
دیار یار و شاعرونه کـــــردی

***
نرو نرو ، در تارِ شب کشیـده نرو
دلِ من و در آه و تب بریــده نرو
بدون تو درمونده و پریشون
جانا نرو جون به لبم رسیده
***
درون دل چرا بهونه کــــردی
بی کسی رو چرا نشونه کردی
ای خرم آبادیِ دل بدستــــان
ثعلبی رو چرا دیوونه کـردی
***
مگه نمی دونی براش چه زیــــبا
مگه نمی دونی عشقش چو دریا
چرا گم گشته ای در ساحل غـم
نرو با هر کسی ای گل شــــیدا

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۱۶/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3569کپی شد!
918
۱۱