حس دلتنگی

این حس دلتنگی من بغض ترانهامه

دوری بین ما دوتا دلیل گریه هامه

نبودنت منو میکشه تو این سکوت اجباری

پرسه زدن تو خاطرات گذشته تلخ تکراری

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/35638کپی شد!
938
۱۴