خواب ناز

تو خواب هر شبم شدی

جام لبالبم شدی

من بی تو دنیایی ندارم

هر روزو هر شبم شدی

فانوس راه من شدی

من بی تو گم کرده راهم

فقط میخوام که با نگات

یک شبه آرومم کنی

خط بکشی رو هرچی هست

دوباره عاشقم کنی

دوس ندارم با هر نفس تو توی خوابم بشکنی

از خواب نازم رد بشی شییشه بختو بشکنی

دوس ندارم بدون تو هر چی ستارس بشکنه

دوس ندارم که توی خواب هر چی پرندس بپره

دوس ندارم بدون تو یه لحظه زنده بمونم

میخوام که تونفس بدی تا آخر عمر بخونم

https://www.academytaraneh.com/3562کپی شد!
947
۲۳