شب شکن

شب شکن (تقدیم به یغما گلرویی)

ترانه بی قراره و،ُ نبض زمونه در به در!
دلامون از سنگ شده و،ُ شعر و قصیده بی اثر!

روزای ما شب شده و،ُ شبای ما طول و دراز!
چراغ خوب راه ما !روشن بکن شبا رُ باز!

اشک قلم رُ تازه کن، یه حرف تازه بنویس!
اسطوره ی شعر زمان، تن نده به امر رئیس!

سکوت تو پر از ناگفتنی هاست
بدون تو دلم تنهای تنهاست
نذار پر شه گلوت با ظلم سرمه
تو حرفت حرف عاشق های دنیاست

ناجی هر ترانه باش، میون جنگ صد به تک!
دوست ندارم کم بیاری، پیش خداهای کلک!

تویی که با ترانه هات، شب سیاه پس زدی!
خوب می دونم تو این تله، راه فرار بلدی!

اشک قلم رُ تازه کن، با واژه های قیمتی!
بذار که آواره بشه، شب سیاه لعنتی!

سکوت تو پر از ناگفتنی هاست
بدون تو دلم تنهای تنهاست
نذار پر شه گلوت با ظلم سرمه
تو حرفت حرف عاشق های دنیاست

مسعود داشی

https://www.academytaraneh.com/3555کپی شد!
1027
۳۲