هی تــــو/

هی تو که تو خودت میری…..هی تو که مَملو از دردی

هی تو که نمیــخــنـــدی…..زیبایــارو وِل کـــردی

هی تو که در گیری با غم…..هی تو که نا امیدی هرروز

هی توکه زندگی نمیکنی…..هی تو که میخوری اَفسوس

هی تو که سیگـــار بدستی…..دود میکنی دَرداتو

هی تو که بیکار نشستی…..چی داری واسه فرداتو؟

هی تو که رو به دریایی…..تو فکر برای فــَردایی

بفهم که تو انسانیو…..با همه چیز تو دنیا فــَرق داری

*دنیا در حال عبوره….زندگی کن و شاد باش*
*بزار غما بَردت بشن….تو هم براشون شاه باش*
*نیاز نیست چشای تو….گریه کنن،تــَر بشن*
*بزار صدای خنده هات…بلند و بلندتر بشن*

بر اساس ملودی
اجرا شده در سبک: راک

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/35451کپی شد!
972
۶