دنیای وارونه…♥

واسه سختیا،ساده بار اومــدم

کنارم نمـــــوندی،کنار اومـــدم

شکستی نرنجـــــید قلبم ببین

تلافی نکردم به پات اومـــــدم

 

چشام خیره به راه دورت شدن

همه چی حلالت،حرومت شدم

با دستای خالی همه هستیمو

به پات باختمـــو نابودت شـــدم

 

سپردم به تو این دل خسته رو

نمیتونی درکم کنی پس بــــرو

بگو تسکین این همه درد چـیه

چی آروم کنه این دل پـــرپــرو

 

تواین بازی از اولــــــش باخـــتم

تورو بعد یک عمر نشــــــــناختم

باید جــــای رویا واسه هرشــبم

یه زندون واسه گریه میســاختم

 

ببین دنــیا وارونه وار میگــــذره

روزام از شبام سردو تاریکـــتـره

بی تو هرشبم جای آغوش” گرم

تو آغوش “مرگ” خوابم میبـــره

https://www.academytaraneh.com/35239کپی شد!
1494
۵۹