گل مشهدی

می دونم در یه جایی ، اسیر دل شدی تو
با خنده های نازت ، عزیز دل تویی تو
چون کبک تازه راهی ، پا می زدی به دردم
نگفتی آهی داره ، تو این هوای سردم
تو سختی می پسندی ، با این همه دلیری
نمی دونی توو قلبم ، با اشک و غم اسیری
یه دسته گل چه زیبا ، در دست بی نوایی
موندی اسیر غم ها ، در کشتی جدایی
من می دونم صبوری ، خیلی دلت شکسته
تنگ غروب خورشید ، توو خاطرت نشسته
تو ای گل مشهدی ، دنیای تو همینه
توو سبزه زار شهرت ، عاشقی در کمینه
گلدسته های اینجا ، مناره های زیبا
شهر شده غرق نور ، چه عاشقانه پیدا
ای گل مشهدی ، در مرقد همایی
عاشق شهر پاکت ، جدا از بی وفایی

جاسم ثعلبی ۰۸/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3505کپی شد!
754
۱۳