نمیدونم کی بود رویامو پر زد ؟

*** نمیدونم کی بود رویامو پر زد ؟ ***

 

نمیدونم کی بود رویامو پَر زَد ؟

کدوم شب ماهِ من به غصه سر زد

نمیدونم کی بود ماهُ نشون کرد؟

به پای لحظه هامون نصفه جون کرد؟

 

نشد راحت ببینم رویِ ما تو  (منظور : روی ماهِ تو)

نشد تا من ببوسم خاکِ پاتو

نتونستم بشینم روبه رو تو

نتونستم ببوسم رویِ ماتو

 

تو دنیای منی دنیا که بد نیس

شاید عاشق شدن ، دنیا بلد نیس

پریشونم نکن هرجا که باشم

دلم بی تو سرودن رو بلد نیس

 

بخون شادم بکن با یک ترانه ات

چه بی تابِ دلم با هر بهانه ات

دلم مالِ خودت هرجا که باشی

من این جون و تن هم کردم روانه ات

 

                               نمیدونم کی بود رویا مو پر زد ؟

                               کدوم شب ماه من به غصه سر زد ؟

 

                               نشد تا من ببوسم خاک پاتو

                               نشد راحت ببینم رویِ ما تو

 

میدونم تو صدامو می شناسی

نگاه نافذم رو می شناسی

تمام با تو بودن رو سرودم

میدونم تو صدامو می شناسی

https://www.academytaraneh.com/3463کپی شد!
914
۱۴