گل سواد کوه

تو گلی قشنگی ، میون کوه و دریا
ریخته به روی شونه ، اون زلفکای زیبا
من تو رو می پرستم ، تو نو گل خیالم
به پای تو نشستم ، بپرس یه بار تو حالم
منکه خودم می دونم ، دلت یه جایی گیره
می ری به هر بهونه ، یه جا دلت اسیره
آخه دلم شکسته ، حرفم اثر نکرده
عشق از سرم پریده ، فکر سفر نکرده
چرا شدی پریشون ، تو عشق ، مثل ماهی
کی می گه عاشقی تو ، رفیق نیمه راهی
ای نو گل سواد کوه ، یه خبر از ما بگو
به قاسمی رسیدیم ، درد دلت رو نگو
بهروز جونم کجایی ، آکادمی نیایی
ما رو گذاشتی تنها ، حقّا که بی وفایی

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۰۸/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3461کپی شد!
663
۱۸