جملمو تکرار نکن

با تو,عشق زیباست
زندگیم شیرینه
با تو خنده رو لبام
میادو میشینه
بوی تنت هنوز
عطر آغوشمه
وقتی تو آغوشمی
غمها فراموشمه
اشک من فدای تو
پا قدم پاهای تو
خنده هامو خوب ببین
که ندادم به غیر تو
غصه معنی نداره
وقتی که تو پیشمی
حرفای ته دلم رو
تو همیشه میشنوی
قاب عکس دیوار
داره به ما میخنده
انگار یه حسی میگه
دنیا باما میجنگه
اما نترس جدایی
مال عاشقا نیست
تقدیر اونقدر هم
بدجنس و بی وفا نیست
میریم باهاش میجنگیم
اگه بخواد جدا شیم
میریم شکستش میدیم
تا نذاره جدا شیم
فقط چشاتو باز کن
نگو شکست خورده ایم
نگو که از تبار
گلهای پژمرده ایم
ما دو خط موازی
اما به هم میرسیم
تکرار کن جملمو
ما به هم میرسیم
ما بهم میرسیم
نرو و گریه نکن
حالمو بدتر نکن
تقدیر شکستمون داد
جملمو تکرار نکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3448کپی شد!
861
۵