▌ جـــز من▌

دیوانگی هایـم ماله خودم است ،
به هیــچ کس هم نمی دهمشان !!

http://axgig.com/images/16704599967831465826.jpg

کی ساعتِ خـوابیـده ، میندازه دورِ دستـش
کی از جنسِ مخالف ، فقط یه عشقه قصدش

کی گلدونِ شکسته ، میذاره تـوی ایـــوون
جز یه مریضه بد حال ، جز منه دربو داغون

کی تو شبانه روزش ، می شینه پشتِ شیـشه
جز یه پسرش که بغضش ، تو سینشه همیشه

کی قابِ عکسِ خالی ، میذاره روی دیـوار
کی سرشو به جز من ، میزنه تــوی دیوار

کجـا دیدی یه آدم ، گـریه کنه بـا لبخـند؟
به جز یه زندونی که ، با غصه میشه هم بند

به جز یه آسمون جُل ، که دنیاشه اتاقش
کی مینویسه شعرو ، شبا حـرومه خوابش

کی ساعتِ خـوابیـده ، میندازه دورِ دستـش
کی از جنسِ مخالف ، فقط یه عشقه قصدش

کی گلدونِ شکسته ، میذاره تـوی ایـــوون
جز یه مریضه بد حال ، جز منه دربو داغون

http://arashloo.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/3414کپی شد!
1263
۲۳