یکی بود

یکی مثل منه اینجا توو خونه 

که دور تو همیشه در طوافه 

می خواد با دست خالی پای این دار

تا می تونه برات رویا ببافه 

منم اونکه تو رو ساخته ، یه روزی 

تو رو از دست رویا پس می گیرم 

هوا اینجا دلیل زندگی نیست 

تو هستی که دارم نفس می گیرم 

تو رو ساختم به عشقت سجده کردم 

تو از من بودی و من از تو هستم

یکی هستیم من و تو تا همیشه 

بذار دنیا بگه من خودپرستم 

یکی مثل منه اینجا توو خونه 

اگه بی تو بمونه می شه نابود 

یکی بود و نبود قصه اینه 

یکی بود و یکی بود و یکی بود …

https://www.academytaraneh.com/3396کپی شد!
1058
۳۲