گرد پات

نمیرسم به گرد پات

تو راه عشق و عاشقی

من توی دریا نا خدا

تو که سوار قایقی

 

نمیرسم به گرد پات

خسته از این راه شلوغ

یه باز اون چشات بگو

دوسم داری ، حتی دروغ

 

خسته از انتظار کجایی ماه من

نمیرسه به تو حتی صدای من

غروب پاییزو فصل بهار من

دوست دارم گلم بیا کنار من

 

نای نفس نمونده واسه راه تو

رنگ صدای بی صدای پای تو

خونه خراب اون چشمای تو شدم

نمیرسم گلم به گرد بای تو

https://www.academytaraneh.com/3370کپی شد!
1096
۱۸