فرصت بده

فرصت بده که زندگی،یه روی خوش نشون بده

به لحظه های شب زدم،کنار تو امون بده

 

فرصت بده بجای بغض،خنده رفیق من بشه

شبای تاریک یه دفه،به اسم تو روشن بشه

 

به من بگو کجای ترس،میشه به امنیت رسید

تصویری از تنها شدن،تو چشم سرد شب ندید

 

کاری کن اندوه زمین،کم شه به نام عاشقی

جون بده به شیشۀ خواب،که نشکنه با هق هقی

 

با هق هقی که بودنش،خیلی غریبس واسه ماه

گاهی به من زل میزنه،تو پیچ و تاب یک نگاه

 

فرصت بده که من هنوز،وسوسه میشم با سکوت

من از غروب تو فقط،دیونه میشم تا سقوط

 

سقوط من از قله نیست،از عمق دَرَس سمت تو

فرصت بده تا پشت شب،بشکنه با یک حرف نو

 

حرفی که قانونِ غمو،به خنده ها بدل کنه

کندوی پر نیش شبو،به کام تو عسل کنه

با گوشیم این گار رو خوندم ببخشید چون بد شد

فایل صوتی

https://www.academytaraneh.com/3361کپی شد!
1063
۴۵