ای گل ایرونی

ای گل ایرونی ، فرشته می مونی
توو کشورِ زیبا ، چون غنچه خندونی
در هر کجا یادت ، دلها به فریادت
چه خوش زبونی تو ، در شهر و آبادت
پروانه ای در جون ، دلم نکن پر خون
فدات شود روحم ، مرا نکن داغون
دست رو سرت بردم ، حرف دلت خوندم
نجیب و دلبندی ، دیوونه ات موندم
خواندم به این فریاد ، غم تو دلم آزاد
دیوار دل لرزید ، تا کی شوم دلشاد
منم تو رو می خوام ، ای نو گل زیبام
دودله را بردار ، سبزه شده در جام
صبرم فرا خونده ، شدم یه درمونده
در یاد تو هستم ، با قلبی جا مونده
نرو به این زودی ، با قلب پر دودی
دردت من و کشته ، تو قاتلم بودی

جاسم ثعلبی (حسّانی ) ۰۸/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3359کپی شد!
746
۱۰