بعد من

از شیشه میشمُ

از سنگ میشیُ

بعد از نبودنم

دلتنگ میشیُ

هی فکر میکنی

هی غصه میخوری

از حسرت و غمم

لبریزی و پُری

دائم تو خلوتت

عکسم تو دستته

انگشت اتهام

دائم به سمتته

تنها بدون من

اواره میشیُ

بعد از نبودنم

بیچاره میشیُ

از بعد رفتنم

دنیاتو غم گرفت

تقصیر قلبته

عشقم رو کم گرفت

شاید که فکرمون

با هم یکی نبود

اما عزیز من

تقصیر من چی بود؟

از بعد رفتنم

بی تاب میشیُ

شب ها بدون من

بی خواب میشیُ

خونت شده فقط

بالای قبر من

کم گریه کن برام

کم تو سرت بزن

بعد از یه مدتی

میشم یه خاطره

ای کاش یاد من

از تو دلت بره

https://www.academytaraneh.com/3326کپی شد!
982
۲۶