حادثه

چه سخت ِ که نیستی تو این لحظه ها

تو این لحظه هایی که غرق غمن

همین لحظه هایی که چشمای من

        اسیر ِ یه حس بد و مبهمن

   ببین قلب ِ تنهام تو ی ِ انتظار

  توی ِ انتظار ِ پر از خواهش ِ

 تو دستام پر از التماس ِ ولی

  واسه داشتن ِ حس ِ آرامش ِ

   بیا خط بکش روی این حادثه

       همین حادثه که جدایی ِ ماست

    بیا قصه مون رو از اول بخون

         جدایی ِ قلبای ِ ما اشتباست

  من اینجا هنوزم پر از اشتیاق

           پر از اشتیاق ِ نگاه ِ توام

    هنوز آرزوی ِ تو رو دارم و

 با این آرزو چشم به راهِ توام

https://www.academytaraneh.com/33211کپی شد!
1262
۸۳