خیانت

 

برو از پیشم و منو رها کن

 

احساسم به من دروغ نمی گه

 

کجای زندگی رو اشتباه کردم

 

که اینجایی و دلت یه جای دیگه

 

مجبورم دوباره لباس گرم بپوشم

 

وقتی از اغوش تو من بی نصیبم

 

دلم میسوزه واسه سادگیهامو و

 

اینکه بازم تو دادی ساده فریبم

 

                      لباسای شیکی که برات خریده بودم

 

حالا بوی عطری مردونه داره

 

                    به روت نیاوردم و چیزی نگفتم

 

خیانت  داره از سر وروت می باره

 

برو و خیال کن من چیزی نفهمیدم

 

می رنجم و میدونی به ته رسیده طاقتم

 

غرق بارونه چشام دیگه تحمل ندارم

 

خیلی وقته  تو و حسرت یه خواب راحتم

 

https://www.academytaraneh.com/3321کپی شد!
962
۱۴