…..

میگم شاید مشکل کار زاویه ی دیدته
یا که شاید یدبینیات رسمته،آیینِته!
ببین منو همش دارم خوبیاتو میبینم
چرا جواب خوبیام نگاه سنگینته؟!

میگم شاید دوری نمیتونی ببینی ما رو
به حدی دوری که نمیشنوی تو این صدا رو
کاش میتونستی یه بارم خوبیامو ببینی
کاش یه کسی پیدا بشه حل کنه مشکلا رو..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: