مرواریدای غصه

بذار چشای خسته مو /روسینه ی ابر بذارم
وقتی هوات بارونیه/بیام رو چترت ببارم
بذار نهال عشقمو /روبالای(بال ها) باد بکارم
تا موهاتو باز میکنی/عطرتو به یاد بیارم
نذار به دنبال نگات/رو چشم هر کی بشینم
توفنجون تلخ چشات/فال غریبه ببینم
بذار که اخرین شبو/ روبالشت سر بذارم
خیال رفتنو میخام/ یه شب پشت دربذارم
میخام که صب که پا میشم/ تو رو تو اغوش بگیرم
اینقد برات گریه کنم/یا بمونی یا بمیرم
مرواریدای غصه رو /دوره چشام هدیه کنم
تا که بگی دوستت دارم/ از خوشحالی گریه کنم

https://www.academytaraneh.com/33038کپی شد!
1085
۴۰