یه روز میشی پشیمون

اگه امروز شکســتی

 گل گلخــونه ی دل

تو رفتی برنگشتی

چه سخته بی تو مشکل

هزار بار بی تو مُردم

 روزا رو می شِمُردم

از اون روز جدایی

 پاییز به دل  آوُردم

یه روز میشی پشیمون

دلمـو کردی داغـون

یه روز میشه بیای که

بهار نباشه مهمون

برام سخته نگاهت

واسم یه قرص ماه بود

ماهو از من گرفتی

شبای من سیاه بود

باور کردم خزون و

خدایـا ای خدایـا

چقد سنگینه قلبم

خدایـا ای خدایـا

https://www.academytaraneh.com/32972کپی شد!
1239
۱۲