شـب ِ آخـ ـــ ــر

 

تا رفتـم کنـار تو آروم بگیــرم ، تو رفتــی و این زندگـــی سخت شــد

میخوام باورم شه که اینجا هنوز ، بدون تو هم میشه خوشبخت شــد

دیگه هیچکی از این شب و گریه هام ، نمیخوام بفهمه که وابسته تم

تـو حتــی تـوو رؤیات نبـاید بگــی ، هنـــوزم یـه بازیچـــه تـو دستتم

یه دنیا رو میخوام بدون تو عاشق کنم

یه دلبسته به عطـر و بوی شقایق کنم

یــه روزی کـــه تــو اوج تنهـــائیــــام

میخــوام این خیـالو شبیـه حقایق کنـم

با اینکه شبام پر شد از گریه هام ، بـایــــد به نبـودِ تو عادت کنم

یه دنیـــا باهات فاصـــله دارمُ ، میخــوام این حــدودو رعـایت کنم

واسه گریه هام این شب ِ آخره ، من از مرز این دلهـــره رد شدم

 نگو دلخوشی توی این جاده نیست ، نگو من به کارم مردد شدم

یه دنیا رو میخوام بدون تو عاشق کنم

یه دلبسته به عطـر و بوی شقایق کنم

یــه روزی کـــه تــو اوج تنهـــائیــــام

میخــوام این خیـالو شبیـه حقایق کنـم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/32927کپی شد!
1419
۳۰