بگو

دلم داغون شده امشب / میخواد گریه کنه بازم
با اینکه دورم از خنده / ولی می جنگه بااین غم

دلم توو حسرت بارون / شده دلتنگ آرامش
زده این قصه آتیشم / چه دلگیرم ازاین خواهش

میخوام باور کنم اینکه / هنوزم داری میخندی
میخوام حست کنم اینجا / بگو حرفامو میفهمی

بگو هر لحظه اینجایی / بگو عاشق شدی بازم
بگو حرفامو میفهمی / بگو هستی گل نازم

چرا تقدیر مااین شد / چرا اینجا گرفتارم
چرا این گوشه ی تاریک / هنوزم بوته ی خارم

توو این تنهایی چشمام / داره بارون میاد نم نم
دلم دلتنگ چشماته / آخه عاشق شدم کم کم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3291کپی شد!
1200
۳۳