میدونم

میدونم چی میگی تو قلبت چیه

میدونم مثل من دلت خالیه

چه حس بدیه که غم داریو

نمیاری هیچ وقت به روی کسی

اگه زندگی با تو خوش تا نکرد

واست قلبشو هیچ کی دریا نکرد

برای همه مثل دریا شدی

خودت بی کسُ گیجُ تنها شدی

منم مثل تو غرق تنهاییم

دوچار غمُ بغض شبهاییم

که با دلهره لحظه هام میگذره

تن خستمُ تا جنون میبره

دلت میشکنه وقتی دلواپسی

داره لحظه هاتو سیاه میکنه

غم سوختن خاطراتی که رفت

داره زندگیتو تباه میکنه

میخندی تو قلبت پر از گریه ای

نفس میکشیُ فقط زنده ای

میدونم که از آدما خسته ای

یه دل مرده بالُ پر بسته ای

اگه زندگی با تو خوش تا نکرد

واست قلبشو هیچ کی دریا نکرد

برای همه مثل دریا شدی

خودت بی کسُ گیجُ تنها شدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/32634کپی شد!
747
۴