بی تو

تموم لحظه های بی تو، سخته

امیدمن جدائی ازتو، سخته

میدونیکه چه سخته بی توبودن

جدائی ازچشات ، راستی که سخته

***

تموم زندگی ، بی تو عذابه

همۀ لحظه های ، بی تو سخته

تو میدونی ، نمیره یادت از دل

همه روز وشبای ، بی تو سخته

***

شنیدم من صدای پای عشق و

بدون عشق تو، بودن چه سخته

میدونیکه دوست دارم همیشه

روزای ، بی دوست دارم چه سخته

***

همش میگم یه روز میرم ازاینجا

می بینم ،رفتنم بی تو چه سخته 

https://www.academytaraneh.com/3260کپی شد!
635
۱۲