عشق بازاری

تو خطا کردی به کلامت
تو من وکشتی به پیامت
دیگه قلبم با تو غریبه
دل به دورم تا به قیامت

دیگر آن غم ها را چشیدم
دیگر آن اشکات و ندیدم
توی این صد نکته فریبی
چه ضرر از تو نکشیدم

دلم آن نم ها را چشیده
از محبت چیزی ندیده
از سلامت دل بریده
با تو قهرم تا به ندامت

(اسجَدِت لی من شفتنی
ابنظره وحده او هل عفتنی
ابفلس بایع کل غرامک
ما گلت حبی ا وسمتنی)
معنی:
سجده در پایم نمودی
با نگاهت دل ربودی
عشق بازاری نبودی؟
روزنه زد در نگاهت

تو ظفر کردی به گمانت
تو من و خوردی به زبانت
اگه دیدارت شلوغه
پس تو دوری از جهانت

جاسم ثعلبی/ در بلم صیادی/ وسط رود کارون /۱۲/۱۰/۱۳۹۰

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3256کپی شد!
854
۲۵