طلاق ِ عاطفی

خیلی به هم دیگه نمی بالیم

پیوندمون شاید که محکم نیست

 من تازه یک هفته اس که فهمیدم

خیلی تفاوت های ما کم نیست

 

ما بهتره از هم جدا باشیم

این که خودت هم واقفی خوبه

آره ببین اسم جدایی مون

باشه طلاق عاطفی خوبه؟

  

از اولش ما راهو کج رفتیم

اینه دلیل انحراف ما

وقتی فقط همسایه ها باشن

شورای حل اختلاف ما

 

 

فکر همه جاشو خودم کردم

واسه دوتامون وقتِ کافی بود

زندگی خیلی تاسف داشت

این بچه از اول اضافی بود

 

فرید فردوسی _۹۰

از این نویسنده بیشتر بخوانید: