حس دلخواه

تو این دریای طوفانی
چه دوره ساحل از چشمام
دارم میمیرمو انگار
همین جاست آخر دنیام
———————–
خدا موجا چه بی رحمن
با این درمونده ی تنها
دارم میبازمو میشم
اسیر هیبت دریا
————————-
دارم کم کم فرو میرم
رسیده آب زیر گوشم
دارم با هرنفس مرگو
میبینم توی آغوشم
————————–
چه احساس بدی دارم
چه سخته بی نفس بودن
دارم جون میکنم دیگه
رسیده لحظه ی مردن
—————————
حالا دیگه چه آرومم
سبک مثل پر کاهم
خدایا خیلی ممنونم
همینه حس دلخواهم
—————————-

https://www.academytaraneh.com/3237کپی شد!
726
۱۴