پرکشیده

بازم تنها،بازم داغون، نشستم گوشه ی دیوار
بازم حسرت،بازم ناله،چه دلتنگم منِ بیمار

از این دنیا،چه بیزارم،از این بغض نفس گیرم
از این حالم،از این حرفام،دارم تنهایی میمیرم

شدم خسته،شدم عاصی،شدم آواره ایی تنها
ندارم من،دیگه نایی،واسه موندن توو این دنیا

هوا سرده،دیگه دیره،داره پر میکشه روحم
کجا هستی،کجایی تو،چقدر از قلب تو دورم

دارم میرم،از این غربت،از این دنیای وارونه
اهای دنیا،خداحافظ،دیگه رفتم از این خونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3236کپی شد!
1169
۵۰