دل کندن

خیالتم نباشه

شعرامو قسمت کنم

با هر کسی به جز تو

این روزا صحبت کنم

درد و دلامو شب ها

با عکس کهنه ت بگم

برای درد و زخمم

به دل, یه مهلت بدم

سکوت و بی قراری

کارهمیشه م بشه

زبون شعرم این بار

بایستی محکم بشه

حیرونی چشامو

به پنجره می بخشم

ازاین چشای بیدار

دارم دیوونه میشم

شبامو با نفس هام

یکی یکی میشمرم

میرم به جنگ رویا

بازم شکست می خورم

اینجوریم میگذره

روزای دلواپسیم

بزار هدر شه عمرم

تو سایه ی بی کسیم

بهتر از اینه قلبم

زیر پاهات له بشه

وقتی که خوب میدونم

دلت با هر کی خوشه

اگه دل از خیالت

هنوز نکنده بودم

با این ترانه امروز

دل کندنو سرودم

۹۱/۳/۷

https://www.academytaraneh.com/3233کپی شد!
1178
۳۳