درهوای تو

شکسته ، بی تو دلگیرم
دیگه از این واون سیرم
بازم حال تورو دارم
که هی کوتاه میآم جونم.
میخوام ثابت شی ای دنیا؟
کمی غافل شی ای دنیا
شایدعاقل شی ای دنیا،
شایدعاقل شی ای دنیا،
***
میخوام برگردی ای دنیا ؟
به روزائی که بد کردی
به اون ساعت که تو رویات
گُم ام کردی ، گُم ام کردی
همون لحظه، که توش
بیدارِ، بیداری!
همون لحظه ،که توش
یه کم، دوسم داری!.
همون لحظه که با چشمای شب رنگت
صدام کردی!
توی تاریکی چشمات
رهام کردی !
***
میخوام برگردی ای دنیا.
کمی غافل شی ای دنیا
شایدعاقل شی ای دنیا،.
شایدعاقل شی ای دنیا،.

https://www.academytaraneh.com/3228کپی شد!
770
۱۸