در امتداد جاده ها

به نام خدا
در امتداد جــــــــــــــاده ها
خسته تــــــــر از مســـافرم
تشنه ی عشقــــــم و امــید
پــرده ی شب رو مــی درم
قصه ی من گلایــــه نیست
کرنش یک ترانـــــه نیست
همجنس بارون و غـــــــزل
یه شعر عاشقــــــانه نیست
احساس من بی انتـــــهاست
آخر یک تُنِ صـــــــــــداست
نعره ی این ترانه هـــــــــــا
تَهِ یه عشق بی ریــــــــاست
دفتر احساس صــــــــــــــدام
پر از ترانه ی غمـــــــــــــــه
آرزوهام چه بی کســــــــــــن
فریاد من چــــــــــــه مبهمه
پوشالی وجود مـــــــــــــــــن
جهانو کرده خســــــــــته تن
اگه کـــــــــــــَسی همرام نیاد
میرم به دور از این وطــــــــن
واژه ی عشـــــــــــــق منو تو
هدیه ی قصــــــــــــــه ها شده
قلب شکسته ی غــــــــــــــرور
دفع قضا بلا شــــــــــــــــــــــده
غصه واسم یه عــــــــــــــــادته
مهر و وفا حکــــــــــــــــــــایته
عشقو زدن روی زمــــــــــــــین
تو این جهان شهــــــــــــــــامته

ترانه از رشاد عقیلی

www.reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/3218کپی شد!
1570
۱۹