اگه گاهی

اگه دورم اگه نزدیک اگه روشن اگه تاریک
اگه باز از تو میخونم تو بذار باهات بمونم

اگه این قلب پر از غم تاریکه مثل همیشه
تو بدون ای مهربونم زندگی بی تو نمیشه

تو بمون تا تن خستم با وجودت جون بگیره
تو نذار که قلب تنهام توی حسرتت بمیره

تو بخون ترانه هامو تا که نشکنم یه روزی
عاشق همیشگی باش نمیخوام تو غم بسوزی

اگه گاهی مثل کوهم اگه گاهی بی ارده
واسه رسیدن به تو من دارم میام پیاده

اگه گاهی مثل برفم اگه گاهی مثل بارون
اگه گاهی سرد و تندم اگه گاهی مثل مجنون

ولی باز از تو میخونم من میخوام با تو بمونم
زندگی بی تو محاله آره، بی تو نمیتونم

https://www.academytaraneh.com/3193کپی شد!
940
۷