عقاب پیر

یادش بخیر قدیما
چه اقتداری داشتیم
یه عالمه خاطر خواه
چه روزگاری داشتیم
————–
حریفمون نمیشد
هیچکی تو آسمونا
پرنده ها ی دیگه
حساب میبردن از ما
————–
پنجه ی ما قوی بود
مظهر قدرت و زور
فراری میشد هر کی
تا ما رو میدید از دور
————–
پیری رسید و باختیم
هر چی که برده بودیم
پیش تر از اینا کاشکی
تو اوج مرده بودیم
————–
کی فکر میکرد یه روزی
بشکنه هیبت من
تو آسمون بخنده
قمری به غیبت من
————–
خدا نذار عقابا
پیر بشن و فراموش
مرگو به من هدیه کن
نذار بشم مثل موش
—————

فایل صوتی

 

https://www.academytaraneh.com/3162کپی شد!
1202
۲۶