«دعا می کنم»

نمی خوام که بی تو، تو این لحظه ها
به تنهایی و غصه عادت کنم
بذار باز به هر چی که نزدیکته
به هر چی که داری حسادت کنم
نمی خوام تو دلواپسی گم بشم
نمی خوام جدایی من و بشکنه
دعا می کنم فاصله کم بشه
دعا می کنم من دلم روشنه
یه وقتا که دلتنگ و بی حوصله م
می شینم به عکسِ تو زل می زنم
به یاد تو از این غروبِ غریب
تا چشمای پاکِ تو پل می زنم
نمی خوام تو دلواپسی گم بشم
نمی خوام جدایی من و بشکنه
دعا می کنم فاصله کم بشه
دعا می کنم من دلم روشنه
چقد بی تو دورم من از زندگی
مثه مرده یی که نفس می کشه
یه کابوس تلخه همه لحظه هام
تمام وجودم پر از خواهشه
نمی خوام تو دلواپسی گم بشم
نمی خوام جدایی من و بشکنه
دعا می کنم فاصله کم بشه
دعا می کنم من دلم روشنه

https://www.academytaraneh.com/31265کپی شد!
1624
۴۱