هنوز هم

هنوز هم مثلِ وقتی بچه بودم
دلم پُر میشه و غمگین و تنهام
دلم آغوشِ گرمِ تو رو میخواد
نوازشهای دست تو رو میخواد

هنوز وقتی که بغض توی گلومه
نمیخوام کسی رازم و بدونه
به دنبالِ یه لحظه ام تو باشی
سرم رو دامنت آروم بگیره
هنوز وقتی که شب خوابم نمیاد
فقط آغوشِ توست تسکینِ این درد
هنوز وقتی که دلگیر و شکسته
شبا اشک تو ی چشمام حلقه بسته
دلم بوسه ی پر مهرت و میخواد
هنوز م دلم آغوشت و میخواد
تو ای مادر ، فرشته ی زمینی
دلم آغوش پر مهرت و میخواد
هنوز دلم میخواد که بچه باشم
کنارِ تو بمونم ، با تو باشم
هنوز هم هنوز هم
دلم میخواد که تنها با تو باشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3123کپی شد!
961
۳۰