به یادت

یادِ من به یادِ تو تنگه هنوز

اسم تو همیشه روی لبهام ِ هنوز

توی سایه بود، اشکای تو زیر مژه های من

عکس ِ تو ، تو قاب ِ چشمام ِ هنوز

من هنوزم منتظر ِ نگاهتم

پنجره بخاطرتو باز مونده هنوز

صدای هر دری به گوشم میرسه

به خیالم پشت در یه صورت ِ ناز ِ هنوز

دست من برای دست تو گرمه گُلم

اما اون دستای نرمت، برا من سرده هنوز

چتر من همیشه بازه ، تو بدون

زیر بارون ندیدنت سخته هنوز

اون همه جنون و مستی یادته

دل ِمن برای لیلی بودنت تنگه هنوز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3112کپی شد!
943
۱۴