ای گلِ شیرازی

ای گلِ شیرازی ، در خودت می نازی
دردِ دلت پیداست ، در غصه می بازی
همش تو خرازی ، ای گلِ شیرازی
***
آتش نزن در جون ، کردی دلُ پر خون
با وعده ها کم کم ، کُشتی دلُ آسون
در بند بزازی ، ای گلِ شیرازی
***
در آسمونِ تو ، گشتم به تنهایی
شادی و طنازی ، خوندم به زیبایی
قشنگ و غمازی ، ای گلِ شیرازی
***
در حافظ و ایوان ، دروازه ی قرآن
قسم نخور هرگز ، عاشقِ با ایمان
با من که می سازی ، ای گلِ شیرازی
***
بهروزی می دونه ، زارع که می خونه
هر گل در این صحرا ، فرشته می مونه
شاعر و دلبازی ، ای گلِ شیرازی
***
جفره و لقمانی ، عزیز این خانی
عذرم پذیرا باش ، ای شیر میدانی
داور هر بازی ، ای گلِ شیرازی

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۳/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3111کپی شد!
812
۲۰