نفرینم کن

دلخوُر نشو از دستم
اگه توروُ نخواستم
اگه ازت بُریدم
اگه دوسِت نداشتم

تو خوبوُ مهربونی
به این شکی ندارم
نشُد که عاشقت شم
نشد دووم بیارم

اگه دلت شکسته
 اگه تو غم اسیری
یه ذرِه نفرینم کن
 شاید آروم بگیری 

اگه بخاطر من
از زندگیت بریدی
منوُ نبینی شاید
به آرامش رسیدی

ببخش اگه نموندم
اگه تنهایی سخته
بزار که خط خطی شه
قلبی که رو درخته

دوست ندارم همیشه
با زندگیت بجنگی
منم دلم میگیره
شبایی که دلتنگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/30984کپی شد!
1125
۳۶