تسلیّت (آقابابا) نوحه

دلم می خواد روح تو رو شاد ببینم

دلم می خواد از باغِ تو گل بچیــنم

رفتی سفر بی خبرم از رفتنــــــت

آقابابا جایت تو قلبِ حزینـــــــــم

***

رفتی دلم از رفتنت بی خــــــبر

بِهم نگفتند عشقِ تو در سفــــر

غصّه و غم آلوده کرده دلــــم

وقتی شنیدم یارِ من محتضــَر

***

خدا گویا پشت و پناهت باشـــــــــه

توی سفر چشم به راهت باشـــــه

دلم می دونه جای تو در بهشـــــت

دو بیتی هات صفای راهت باشـــه

***

آقا بابا دلم شکستی تو چــــــــرا

مثل همه زخمم نبستی تو چرا

خالی شده خونه زگلدونِ گلت

رو تختِ  تنهایی نشستی تو چـرا

***

تو می خونی دردم ولـــی راهِ دور

برام چه سخته دیدنت توی گــور

صدام نکردی واسه دیدنِ تـــــــو

خسته و تشنم توی دریایی شور

***

بخشیدی قلبم شنیدم رازِ تـــــو

تو شب نشینی کشیدم نازِ تــــو

با رفتنت این تک گلت پر زده

با اون نوا  تو ذهنِ من سازِ تو

***

بی تو بیام دلم شبیهِ صـــــــــــــــنم

تو شهرِ غربت می  چشد درد و غم

مهر و نوازش رفته از دیـــده ها

عشق و محبّت گم شده خیلی کــم

***

بیام رو خاکت چه کنم دیر نیســــت

دلم زمهرت می دونی سیر نیســــــت

دوست دارم روز و شبم پیشِ تـــــو

کلبه ی قلبم بی تو رو نیر نیسـت

***

یادت باشه عاشقتم شــــــــب و روز

یادت باشه سوختم و دل نســــــــوز

سیّده را تنها سپردی به غــــــــــم

جامه ی عشقت با کفن تو نـــدوز

***

تو می دونی تمامِ دنیای منــــــه

فرشته ی دل پاک و زیبای منــه

شبا بیا به خوابش ای رهگــذر

ماهِ و ستاره در نمای منــــــه

***

دلت می دونه سال ها من مریضــــم

روزِ چهلمت بیام اشک بریـــــزم

باز مانده ها تسلیت و طول عمر

خدا کنه در شادیها دل بخیـزم

***

خدا حافظ سلامم از راهـــــی دور

می بینمت یه روزی در راه گــور

دلم پره از نم نم های بـــــارون

آماده بارم منتظر سوی نــــــــور

***

تقدیم به روح مرحوم اسماعیل معتمـــــــــــدی

به مناسبت چهلمین روز وفاتش و تسلـــــــیت

به باز ماندگان این خانواده مطهر و معصوم

جاسم ثعلبی (حسّانـــــــی) ۰۸/۱۲/۱۳۹۱

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/30982کپی شد!
682
۳