جنون ِ شبانه

 

یه حسّایی شبا داره

 

من و یادِ تو می ندازه

 

همش کابوس می بینم

 

دُرُس(ت) وقتی چشام بازه

 

یه گوشه از اتاقم هس(ت)

 

که توو سایه ی تو خوابه

 


وجودم  از تو رد می شه

 

ولی حسّی نمی تابه

 

صدام با مشتِ تاریکی

 

دوباره گوشه گیر می شه

 

وَ این لیوان ِ  پر آبم

 

شبا از جرعه سیر می شه

 

یه حسی از تو سر ریزه

 

که زیرسیگاری یه کوهه

 

وجودم پُرِ از طغیان

 

وَ قلبم کشتی ِ نوحه

 

سرابِ شسته ی بارون

 

مثِ انگشتِ خیس ِ تو

 

دلم مزرعه ی ِ متروک

 

گیاه ِهرزه ی ِ خود رو

 

تن ِ وحشی ِ روزنامه

 

نقابِ ماتِ من بی تو

 

پیانو…نورِ کم…ضربه


کلید و فا سو لا سی دو…

 

شقیقه م طبل ِ آفریقا

 

سیاه و خسته و محکم

 

نیازم به تو یعنی درد

 

نیازِ تشنه ی ِ مُبرَم

 

نگاهم مثلِ سنگ ریزه

 

روو ردِ پایِ محوِ شب

 

تو رو با دست می گیرم

 

خیالت…تخت و… بازم تب…


 پذیرای نقد و نظرات شما عزیزان هستم. :)


https://www.academytaraneh.com/3098کپی شد!
1214
۳۷