میلاده عشقــ …

112111053_mpJzF_1361744740

تو ماهی و من جوی آبی حقیر
ببین با حضورتو دریا شدم
تمام شبم دسته کابوس بود
ولی در کنار تو رویا شدم
بدون تو خاموشم و در سکوت
به میلادِ عشقت پُر آوا شدم
تو مثه پری و منه سر به زیر
به لطفت پری. سر به صحرا شدم
چه اومد سر قلب بی چاره ام
کی بی تو گم و با تو پیدا شدم
نهالی شکسته تو شهری غریـــب
به یمن ورودت شکوفا شدم
نگام خورد به چشماتو از بچگی
من عاشقترین مرد دنـــیا شدم

https://www.academytaraneh.com/30475کپی شد!
1534
۳۵