فرق

بی تو آواره غمم
هر نفس سرد دمم
با تو موج دریام
توی هر خط شیرین حرفام
بی تو خشک زمین جونم
تو این کویر چطور من بمونم
با تو و بی تو که نداره
چشم آشنافقط تو رو داره
بی تو دنیا یه چاردیواریه
سهم من از شب فقط بیداریه
با تو وسعت میگیرم و پهنا
انگار که بازن همه درها
بی تو گل سیاه سفیده
صبح هم نمیزنه دیگه سپیده
چشم آشنافقط تو رو داره
با تو و بی تو که نداره
با تو رویایی و شادم
یه قاصدک همراه بادم
بی تو نت جون نمیگیره
برای هر کاری دیره
بی تو یه شعر نخونده
یه حس خوب نمونده
با تو یه راه پر نور
مثله یه بزم نفیس و پر شور
چشم آشنافقط تو رو داره
با تو و بی تو که نداره
بی تو اشکه و غم باد
نفس هم به گدایی تن داد
با تو یه لیوان پر حرفم
بی خط خطی مثله برفم
بی تو کو جون کو قدرت
تو قدمهام نمیبینی دیگه جرات
با تو آسمون میکشه نازم
۶و ۸ میزنه سازم
با تو گل بی گلبرگ
مثله یه شاه بی ارگ
با تو تشنگی ندارم
آرزویی توی زندگی ندارم
با تو فرارین همه غم ها
زیاد میشن کمه کم ها

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3045کپی شد!
965
۲۱