حکایت

 

لب ساحل صداقت

 

پشت جنگل رفاقت

 

جاده ی خاکی یک دل

 

خط پر موج حکایت

 

شوق یک طلوع خورشید

 

وقت انتظار و تردید

 

میون سیاهی شب

 

چشمی که ستاره میدید

 

مثل خوندن قناری

 

یا یه عکس یادگاری

 

سفری پر از شکوفه

 

توی این فصل بهاری

 

من همون ساحل دورم

 

من یه جنگل بلورم

 

دل من خاکی جادست

 

من حکایت یه نورم

 

شوق یک طلوع تازم

 

من پر از راز و نیازم

 

من با چشمک ستاره

 

حتی خورشید و میسازم

 

من پر از حس سرودن

 

مثل عکس با تو بودن

 

من مسافر دقایق

 

مثل بودن یا نبودن

(کیوان)

https://www.academytaraneh.com/3034کپی شد!
859
۱۱